• darkblurbg
    AMVJ Tennis
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet laten weten dat buiten sporten in georganiseerd clubverband weer is toegestaan voor jeugd t/m 18 jaar.

Wij zijn natuurlijk blij met deze voorzichtige verlichting van de ‘Corona maatregelen’. Het gaat bij AMVJ nadrukkelijk alleen om lesactiviteiten onder leiding van een van onze tennisleraren. Volwassenen mogen nog niet aan de slag, maar hopelijk wordt dit in de nabije toekomst in aangepaste vorm ook weer toegestaan.

Dankzij dit besluit kunnen we nu in ieder geval met de jeugdlessen van start. Om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen, is een duidelijke procedure opgesteld.

Alleen jeugdlessen van start, vrij spelen is niet mogelijk
Voorlopig kan er alleen gelest worden! Vrij spelen is niet mogelijk, omdat er dan vanuit AMVJ (zoals door de gemeente is voorgeschreven) geen begeleiding bij aanwezig kan zijn. Voor beide groepen jeugd zijn wedstrijden ook nog niet toegestaan. Daarom heeft de KNLTB de Voorjaarscompetitie voor junioren (en senioren) en de KIA Tenniskids vooralsnog verplaatst naar de dagen waarop anders de Najaarscompetitie zou zijn gespeeld.

Omdat er het nodige moet worden voorbereid gaan de jeugdlessen op maandag 4 mei van start.

Voor de jeugd t/m 12 jaar, klik hier.

Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar, klik hier.

Neem de social distancing regels goed in acht
Ook Voetbal en Hockey gaan weer met de jeugd aan de slag. Het kan dus nog behoorlijk druk worden op ons sportpark. Neem de social distancing regels daarom goed in acht! Voor volwassenen, ouders van kinderen en jongeren van 12 t/m 18 jaar geldt dat zij ook op ons sportpark minstens 1,5 meter afstand bewaren.

Ga als ouder of volwassene ook niet toch een potje tennissen. De gemeente gaat namelijk actief controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Zo niet, dan kan de gemeente besluiten om het sportpark opnieuw op slot te doen.

Kantine blijft gesloten
Ons sportpark is voorlopig alleen open voor de jeugd. De kantine blijft gesloten tot minimaal 22 mei. Neem daarom zelf water of iets anders te drinken mee naar AMVJ.

Ouders mogen niet bij de training aanwezig zijn
Ouders en broertjes/zusjes (voor zover zij zelf niet ook les hebben) mogen niet aanwezig zijn bij de training. Wij verzoeken alle ouders dan ook nadrukkelijk om niet rondom de banen te gaan zitten of staan terwijl hun kinderen les hebben.
Ouders kunnen hun kind afzetten bij de ingang van ons sportpark. De leraren begeleiden de kinderen na afloop van de les weer naar het toegangshek waar zij dan weer kunnen worden opgehaald.

Let op voor foutparkeren
Kom je met de auto? Let dan goed op het parkeerverbod op het grasveld rechts van de hoofdingang. De boete voor fout parkeren bedraagt 195 euro!

Tip: kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportaccommodaties. Daarmee ontlasten we het openbaar vervoer.