• darkblurbg
    Wij zijn een van de goedkoopste verenigingen van Amsterdam en Amstelveen!

Contributie 2019 (vastgesteld op 28 februari 2019)

Op de ledenvergadering van 28 februari 2019 zijn de volgende jaarcontributies voor senioren, studenten en junioren voor 2019 vastgesteld. Bij betaling via automatische incasso (verplicht voor nieuwe leden) geldt een korting van €7,50 per contributiecategorie. Let op: het speelrecht na betaling van de contributie loopt van 1 april 2019 t/m 31 maart 2020.

Voor gezinnen van 3 of meer personen op hetzelfde woonadres geldt een gezinskorting van 10%. Als gezin wordt gerekend 1 volwassene + 2 of meer kinderen OF 2 volwassenen + 1 of meer kinderen op hetzelfde woonadres.

Soort lidmaatschap Wanneer mag je spelen?   Contributie
Volledig lid senioren iedere dag van de week van 9-23 uur 207,50
Dag lid senioren maandag t/m vrijdag van 9-18 uur 140,00
Studentlid (met geldig inschrijvingsbewijs) iedere dag van de week, 9-23 uur 140,00
Jongeren van 13 tot 17 jaar* iedere dag van de week van 9-23 uur 92,50
Jongeren tot 12 jaar iedere dag van de week van 9-18 uur 92,50
Slapend lid  geen speelrecht, wel lid van de KNLTB 42,50
Entreegeld voor nieuwe leden (eenmalig)   25,00
Groepslessen jeugd (tot 17 jaar) voor 16 groepslessen   170,00
Boete wegens wanbetaling   50,00
Verzuimboete bij betaling na 15 april   10,00

*Bij het vaststellen van de contributiecategorie is de leeftijd van het lid op 1 januari leidend. Neem voor vragen over de contributie contact op met info@amvjtennis.nl

Voor nieuwe leden is betaling via automatische incasso verplicht. Indien niet per automatische incasso wordt betaald, kan de contributie na ontvangst van de factuur worden overgemaakt naar IBAN NL18 INGB 0696 6624 26 o.v.v. het factuurnummer. Wil je alsnog een automatische incasso afgeven, klik dan hier voor het afgeven van een doorlopende SEPA machtiging.

Bij betaling graag op de volgende zaken letten:
- Bij handmatige betaling altijd het factuurnummer vermelden (F0xxxx).
- Bij betaling voor meerdere personen tegelijk duidelijk ieders factuurnummer apart vermelden.

De uiterste betalingsdatum (zie Huishoudelijk Reglement op de website) is 15 maart. Daarna geldt voor alle categorieën leden een verhoging van €10 wegens te laat betalen. Bij niet betalen van de contributie kan een incassobureau worden ingeschakeld.