• darkblurbg
    Volledig lid €207,50. Daglid €140. Studenten €140. Jeugd €92,50.

Aanmelden gaat simpel!

Leuk dat je lid wilt worden van AMVJ Tennis. Wij hebben geen wachtlijst en zeker geen ballotagecommissie. Iedereen die zich aan de huisregels houdt, is welkom. Om lessen te kunnen volgen moet je ook lid zijn van onze vereniging. Voor de jeugd bieden wij 16 groepslessen aan. Senioren spreken zelf hun lessen af met een van onze tennisleraren.

Bekijk ook de mogelijkheid voor jongeren tot en met 18 jaar om bij AMVJ Tennis te sporten via een vergoeding door het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie en/of sportattributen tot een maximum van € 300 per kind, per sportjaar, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Lid worden

Om lid te worden schrijf je je online in bij de KNLTB via deze link.
1. Uploaden van een pasfoto/selfie is verplicht
2. Vul je IBAN in en vink het vakje 'Automatische incasso toestaan' aan. Je geeft daarmee toestemming om de contributie en eventuele lesgelden (voor de jeugd) automatisch van jouw bankrekening (IBAN) te incasseren.
3. Vul bij 'Soort lidmaatschap' in of je volledig lid, daglid, studentlid of jeugdlid (zie voor specificaties bij Contributies 2019) wilt worden.
4. Voor Jeugdleden: vul in of jouw kind (groeps) jeugdlessen wil volgen. Wij geven dat dan door aan de jeugdcoördinator.

Wij keuren vervolgens de inschrijving goed. Nadat door de KNLTB een bondsnummer is toegewezen, vragen wij een ledenpas voor je aan. Als je al lid bent van de KNLTB, houd je hetzelfde bondsnummer. Doorgaans ontvang je binnen 2 weken na aanmelding je ledenpas op jouw huisadres. Je ontvangt ook een uitnodiging om je aan te melden voor de AMVJ ClubApp.

Met het versturen van je inschrijving geef je ook toestemming om je e-mailadres te gebruiken voor onze Nieuwsbrief en verdere communicatie via e-mail. Je kunt je uiteraard altijd weer uitschrijven voor de Nieuwsbrief.

Ledenpas kwijt?

Heb je een vervangende pas nodig vanwege verlies of diefstal? Of heb je een nieuwe pasfoto aangeleverd via de mail of ClubApp? Dan kun je een nieuwe pas aanvragen via ledenadministratie@amvjtennis.nl

De kosten voor een vervangende pas zijn €2,-. Je ontvangt hiervoor een betaalverzoek van de ING waarmee je via je mobiel of via elektronisch bankieren kunt betalen. Als je niet online bankiert kun je dit bedrag overmaken op de IBAN van AMVJ Tennis, NL18 INGB 0696 6624 26 o.v.v. Vervangende ledenpas.

Net als de passen voor nieuwe leden stuurt de KNLTB aanvragen voor vervangende passen nu iedere maandagochtend om 09.30 uur naar de drukker (i.p.v. voorheen vrijdag). De ledenpassen worden in dezelfde week verstuurd naar de ledenadministrateur en daarna naar het bij ons bekende huisadres. Daarom is het belangrijk dat wij altijd het juiste huisadres hebben. Ben je verhuisd of ga je verhuizen? Geef dat dan z.s.m. door aan ledenadministratie@amvjtennis.nl

Indien je een spoedpas nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je als kersvers lid direct open toernooien wilt spelen, stuur dan ook een mail naar ledenadministratie@amvjtennis.nl. Spoedpassen kosten €3,50 per stuk en worden door de KNLTB elke werkdag om 12.00 uur naar de drukker gestuurd en geproduceerd. Deze passen worden uiterlijk de volgende dag naar de leden zelf opgestuurd. Daarom is het belangrijk dat wij altijd het juiste huisadres hebben staan in de administratie van de KNLTB. Ben je verhuisd of ga je verhuizen? Geef dat dan z.s.m. door aan ledenadministratie@amvjtennis.nl

Je ontvangt hiervoor een betaalverzoek waarmee je via je mobiel of via elektronisch bankieren kunt betalen. Als je niet online bankiert kun je het bedrag overmaken op de IBAN van AMVJ Tennis, NL18 INGB 0696 6624 26 o.v.v. Spoedpas.

Contributie 2019 (vastgesteld op 28 februari 2019)

Op de ledenvergadering van 28 februari 2019 zijn de volgende jaarcontributies voor senioren, studenten en junioren voor 2019 vastgesteld. Bij betaling via automatische incasso (verplicht voor nieuwe leden) geldt een korting van €7,50 per contributiecategorie. Let op: het speelrecht na betaling van de contributie loopt van 1 april 2019 t/m 31 maart 2020.

Voor gezinnen van 3 of meer personen op hetzelfde woonadres geldt een gezinskorting van 10%. Als gezin wordt gerekend 1 volwassene + 2 of meer kinderen OF 2 volwassenen + 1 of meer kinderen.

Soort lidmaatschap Wanneer mag je spelen?   Contributie
Volledig lid senioren iedere dag van de week van 9-23 uur 207,50
Dag lid senioren maandag t/m vrijdag van 9-18 uur 140,00
Studentlid (met geldig inschrijvingsbewijs) iedere dag van de week, 9-23 uur 140,00
Jongeren van 13 tot 17 jaar* iedere dag van de week van 9-23 uur 92,50
Jongeren tot 12 jaar iedere dag van de week van 9-18 uur 92,50
Slapend lid  geen speelrecht, wel lid van de KNLTB 42,50
Entreegeld voor nieuwe leden (eenmalig)   25,00
Groepslessen jeugd (tot 17 jaar) voor 16 groepslessen   170,00
Boete wegens wanbetaling   50,00
Verzuimboete bij betaling na 15 april   10,00

*Bij het vaststellen van de contributiecategorie is de leeftijd van het lid op 1 januari leidend. Neem voor vragen over de contributie contact op met info@amvjtennis.nl

Voor nieuwe leden is betaling via automatische incasso verplicht. Indien niet per automatische incasso wordt betaald, kan de contributie na ontvangst van de factuur worden overgemaakt naar IBAN NL18 INGB 0696 6624 26 o.v.v. het factuurnummer. Wil je alsnog een automatische incasso afgeven, klik dan hier voor het afgeven van een doorlopende SEPA machtiging.

Bij betaling graag op de volgende zaken letten:
- Bij handmatige betaling altijd het factuurnummer vermelden (F0xxxx).
- Bij betaling voor meerdere personen tegelijk duidelijk ieders factuurnummer apart vermelden.

De uiterste betalingsdatum (zie Huishoudelijk Reglement op de website) is 15 maart. Daarna geldt voor alle categorieën leden een verhoging van €10 wegens te laat betalen. Bij niet betalen van de contributie kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Verwerken van persoonsgegevens

Om lid te kunnen worden hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig voor jouw inschrijving als bondslid van de KNLTB, voor het aanvragen van een ledenpas van AMVJ Tennis, voor onze leden- en financiele administratie en voor de communicatie met onze leden via de KNLTB ClubApp, e-mail en/of onze Nieuwsbrief.

Door lid te worden van AMVJ Tennis stem je in met de registratie van jouw e-mailadres in het verzendbestand van onze Nieuwsbrief en e-mailberichten. Je kunt je altijd weer uitschrijven voor de Nieuwsbrief via de Unsubscribe button in de Nieuwsbrief. Als je geen e-mail wilt ontvangen kun je een mail sturen naar info@amvjtennis.nl met in de onderwerpregel van de e-mail: E-mailadres verwijderen uit verzendbestand.

Lidmaatschap opzeggen?

Jammer, want we willen natuurlijk graag dat je lid blijft! Opzeggingen moeten altijd vóór 15 december van het lopende seizoen binnen zijn. Daarna loopt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar door.

Opzeggen bij voorkeur via e-mail naar: ledenadministratie@amvjtennis.nl. Je ontvangt een bevestiging per e-mail dat het lidmaatschap is opgezegd.

En anders schriftelijk naar:

Ledenadministratie Tennisvereniging AMVJ
Groenendaalstraat 24 huis
1058 LH Amsterdam