• darkblurbg
    Volledig lid €197,50. Daglid €132,50. Studenten €132,50. Jeugd €87,50.

Aanmelden gaat simpel!
Leuk dat je lid wilt worden van AMVJ Tennis. Wij hebben geen wachtlijst en zeker geen ballotagecommissie. Iedereen die zich aan de huisregels houdt, is welkom.

Om lid te kunnen worden hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig voor jouw inschrijving als bondslid van de KNLTB, voor het aanvragen van een ledenpas van AMVJ Tennis, voor onze leden- en financiele administratie en voor de communicatie met onze leden via de KNLTB ClubApp, e-mail en/of onze Nieuwsbrief.

Door lid te worden van AMVJ Tennis stem je in met de registratie van jouw e-mailadres in het verzendbestand van onze Nieuwsbrief en e-mailberichten. Je kunt je altijd weer uitschrijven voor de Nieuwsbrief via de Unsubscribe button in de Nieuwsbrief. Als je geen e-mail wilt ontvangen kun je een mail sturen naar info@amvjtennis.nl met in de onderwerpregel van de e-mail: E-mailadres verwijderen uit verzendbestand.

Bekijk onze contributies. Voor studenten geldt een speciaal tarief.

Bekijk ook de mogelijkheid voor jongeren tot en met 18 jaar om bij AMVJ Tennis te sporten via een vergoeding door het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie en/of sportattributen tot een maximum van € 300 per kind, per sportjaar, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Om lessen te kunnen volgen moet je lid zijn van onze vereniging. Voor de jeugd bieden wij 16 groepslessen aan. Senioren spreken zelf hun lessen af met een van onze tennisleraren.

In drie stappen lid van AMVJ Tennis

-1- Schrijf je online in bij de KNLTB via deze link. Wij keuren de inschrijving goed. Daarna krijg je door de KNLTB een bondsnummer toegewezen en vragen wij een ledenpas voor je aan. Als je al lid bent van de KNLTB, houd je hetzelfde bondsnummer. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van je aanmelding. Doorgaans ontvang je binnen 2 weken na aanmelding je ledenpas op jouw huisadres. Je ontvangt ook een uitnodiging voor de KNLTB ClubApp.

-2- Vul het SEPA Machtigingsformulier in voor de automatische incasso van de contributie en het eventuele lesgeld voor de groepsjeugdlessen. Vergeet niet om de checkbox bij Ondertekening aan te vinken (=verplicht veld).

-3- Stuur een pasfoto of selfie op. De foto is nodig voor het aanvragen van de ledenpas van AMVJ Tennis.

Contributie 2018 (vastgesteld op 7 maart 2018)

Op de ledenvergadering van 7 maart 2018 zijn de volgende jaarcontributies senioren en junioren voor 2018 vastgesteld. Bij betaling via automatische incasso (verplicht voor nieuwe leden) geldt een korting van €7,50 per contributiecategorie.
Voor gezinnen van 3 of meer personen geldt een gezinskorting van 10%. Als gezin wordt gerekend 1 volwassene + 2 of meer kinderen OF 2 volwassenen + 1 of meer kinderen. Voorwaarde is dat alle gezinsleden woonachtig zijn op hetzelfde adres.

Neem voor vragen over de contributie contact op met penningmeester@amvjtennis.nl

Bij automatische incasso krijg je €7,50 korting (Direct debit €7,50 discount).

Soort lidmaatschap Wanneer mag je spelen?   Kosten
Volledig lid senioren iedere dag van de week van 9-23 uur 197,50
Dag lid senioren maandag t/m vrijdag van 9-18 uur 132,50
Studentlid (op vertoon van geldig inschrijvingsbewijs) iedere dag van de week, 9-23 uur 132,50
Jongeren van 13 tot 17 jaar* iedere dag van de week van 9-23 uur 87,50
Jongeren tot 12 jaar iedere dag van de week van 9-18 uur 87,50
Slapend lid  geen speelrecht, wel lid van de KNLTB 42,50
Entreegeld voor nieuwe leden (eenmalig)   22,00
Groepslessen jeugd (tot 17 jaar) voor 16 groepslessen   160,00
Boete wegens wanbetaling   50,00
Verzuimboete bij betaling na 15 maart   10,00

*Bij het vaststellen van de contributiecategorie is de leeftijd van het lid op 1 januari leidend.

Voor nieuwe leden is betaling via automatische incasso verplicht. Je krijgt dan €7,50 korting op het lidmaatschap.
Indien niet per automatische incasso wordt betaald, kan de contributie na ontvangst van de factuur worden overgemaakt naar IBAN NL18 INGB 0696 6624 26 o.v.v. het factuurnummer. De uiterste betalingsdatum (zie Huishoudelijk Reglement op de website) is 15 maart. Daarna geldt voor alle categorieën leden een verhoging van €10 wegens te laat betalen. Bij niet betalen van de contributie kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Bij betaling graag op de volgende zaken letten:
- Bij handmatige betaling altijd het factuurnummer vermelden (F0xxxx).
- Bij betaling voor meerdere personen tegelijk duidelijk ieders factuurnummer apart vermelden.

Lidmaatschap opzeggen?

Jammer, want we willen natuurlijk graag dat je lid blijft! Opzeggingen moeten altijd vóór 15 december van het lopende seizoen binnen zijn. Daarna loopt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar door.

Opzeggen bij voorkeur via e-mail naar: ledenadministratie@amvjtennis.nl. Je ontvangt een bevestiging per e-mail dat het lidmaatschap is opgezegd.

En anders schriftelijk naar:

Ledenadministratie Tennisvereniging AMVJ
Groenendaalstraat 24 huis
1058 LH Amsterdam