• darkblurbg

Je kunt je inschrijven voor de Najaarscompetitie 2019 door middel van onderstaand formulier. Kijk voor een toelichting onderaan het formulier. Je ontvangt een ontvangstbevestiging via de mail.

De Voorjaarscompetitie2019 is nog maar net afgelopen of het is alweer tijd om je in te schrijven voor de Najaarscompetitie 2019! De speeldagen zijn terug te vinden in bijgevoegd document data Najaarscompetitie 2019. De competitiebijdrage bedraagt per team € 50,- (excl. kosten ballen). Eventuele boetes komen voor rekening van het desbetreffende team. De inschrijving sluit vrijdag 14 juni 2019!

De inschrijfmogelijkheden bij AMVJ wat betreft competitievormen vind je in “Competitiesoorten Najaar 2019”. De speeldata vind je hier.

Inschrijven kan UITSLUITEND via het online inschrijfformulier. Klik daarvoor op deze link of ga naar de website bij Najaarscompetitie. Let goed op dat je ALLE gegevens van jouzelf en de namen van je teamleden invult. Jouw teamleden moeten zich ook zelf inschrijven!

Je kunt je ook opgeven als reservespeler of aangeven dat je nog een team zoekt om mee te doen.

De competitiesoorten in de Najaarscompetitie 2019 worden op basis van ploeggemiddelden ingedeeld in klassen. Bij het indelen wordt uitgegaan van de actuele rating van de spelers op het moment van inschrijving (peildatum 1 juli 2019).

Let op: Ook nu maken wij weer gebruik van de variabele begintijden op zaterdag en zondag. Er mag tussen 9.00-13.30 uur worden begonnen. Wij starten op zaterdag in principe niet voor 9.30 uur. Wij vragen jullie ook om je bij voorkeur met minimaal 6 teamleden in te schrijven. Daarnaast behoudt de CL zich het recht voor om teams kleiner dan 6 personen aan te vullen, uiteraard in overleg en rekening houdend met niveau en leeftijd.

Wanneer er voor een bepaalde categorie teveel teams zijn opgegeven, hebben teams die nog niet in 2019 aan een competitie hebben deelgenomen, voorrang.

Met sportieve groet,

Competitieleiding AMVJ Tennis,

Anita en Coos van Meurs