• darkblurbg
    Wij zijn een van de goedkoopste verenigingen van Amsterdam en Amstelveen!

Contributie 2020 (vastgesteld op 2 maart 2020)

Op de ledenvergadering van 2 maart 2020 zijn de volgende jaarcontributies voor senioren, studenten en junioren voor 2020 vastgesteld. Bij betaling via automatische incasso (verplicht voor nieuwe leden) geldt een korting van €7,50 per contributiecategorie. De incasso vindt in principe eind maart plaats.

Voor gezinnen van 3 of meer personen op hetzelfde woonadres geldt een gezinskorting van 10%. Als gezin wordt gerekend 1 volwassene + 2 of meer kinderen OF 2 volwassenen + 1 of meer kinderen.

Soort lidmaatschap Wanneer mag je spelen?   Contributie
Volledig lid senioren iedere dag van de week van 9-23 uur 215,-
Dag lid senioren maandag t/m vrijdag van 9-18 uur 145,00
Studentlid (met geldig inschrijvingsbewijs) iedere dag van de week van 9-23 uur 145,00
Jongeren van 13 tot 17 jaar* iedere dag van de week van 9-23 uur 95,00
Jongeren tot 12 jaar iedere dag van de week van 9-18 uur 95,00
Slapend lid  geen speelrecht 45,00
Entreegeld voor nieuwe leden (eenmalig)   25,00
Groepslessen jeugd (tot 17 jaar) voor 16 groepslessen   175,00
Boete wegens wanbetaling   50,00
Verzuimboete bij betaling na 15 april   10,00

*Bij het vaststellen van de contributiecategorie is de leeftijd van het lid op 1 januari leidend. Neem voor vragen over de contributie contact op met info@amvjtennis.nl

Bij handmatige betaling graag:
- betalen naar IBAN NL18 INGB 0696 6624 26 t.n.v. Tennisvereniging AMVJ
- altijd het factuurnummer vermelden (F0xxxx).
- bij betaling voor meerdere personen tegelijk duidelijk ieders factuurnummer apart vermelden.

De uiterste betalingsdatum (zie Huishoudelijk Reglement op de website) is 15 april. Daarna geldt voor alle categorieën leden een verhoging van €10 wegens te laat betalen. Ook wordt de ledenpas dan geblokkeerd. Bij niet betalen van de contributie kan een incassobureau worden ingeschakeld.