• darkblurbg
    AMVJ Tennis
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Update van het bestuur

Gepubliceerd op: 14-04-2020

Beste AMVJ-ers, Normaliter hadden we begin april onze eerste evenementen al erop zitten. Het openingstoernooi, de pub-quiz en de eerste competitiewedstrijden. Helaas is de werkelijkheid anders. Er kan nu niet worden getennist. Uiteraard hopen wij dat dit spoedig wel weer mogelijk is maar de gezondheid en gezondheidszorg staan nu voorop. Ondertussen willen wij jullie graag informeren over een aantal zaken waarmee wij als bestuur voor de vereniging bezig zijn. Verder doen wij een oproep om onze banen in de gaten te houden en doen wij wat suggesties om fit te blijven!

Als bestuur zijn vrijwel elke dag wel bezig met tennis, maar dan net op een andere manier.

1) wanneer mogen wij de banen weer op en onder welke voorwaarden
2) de huurverhoging voor de banen welke de gemeente wil doorvoeren dit jaar

Wanneer weer de baan op?
Laten wij met punt 1 beginnen. Wij zien tennis als een uitgelezen sport om te beoefenen in een tijd als deze,  uiteraard wel in een iets aangepaste vorm. Denk hierbij aan alleen maar een enkelspel, want dan blijf je normaal gesproken altijd op 1,5 meter van elkaar. Elkaar een hand geven na de partij is er dan maar even niet bij.
Gelukkig heeft een meerderheid van de Amsterdamse tennisverenigingen en de KNLTB hierover dezelfde mening. Wij zijn echter afhankelijk van de overheid/gemeente/RIVM. Bij deze laatste partijen wordt dan ook gelobbyd om na 28 april de banen weer te gaan vrijgeven. Ook overweegt de KNLTB nog steeds om de voorjaarscompetitie later dit voorjaar alsnog te starten. Waarschijnlijk wordt op 21 april bekend gemaakt wat de volgende stappen zullen worden. Dus laten we voor een positieve uitslag duimen.

Huurverhoging
Punt 2 is van een hele andere orde. De gemeente Amsterdam heeft eenzijdig besloten dat zij de huurtarieven voor sportparken en -hallen per 1 augustus met 12,5% gaat verhogen. Voor AMVJ Tennis zou dit neerkomen op een huurverhoging van ruim 7000 euro! Wij zijn het hierover oneens met de gemeente. Ten eerste staat in onze lopende Gebruikersovereenkomst met de gemeente dat de tarieven alleen verhoogd kunnen worden met de inflatie. Daarnaast geeft de gemeente aan dat ze in overleg zijn geweest met de sportverenigingen. Dit geldt echter zeker niet voor tennis. De KNLTB steunt alle door deze verhoging geraakte tennisverenigingen en gezamenlijk hebben wij bezwaar aangetekend bij de gemeente. De gemeente heeft nu ongeveer tot half mei om op het bezwaar te reageren. Kortom, wordt ook vervolgd.

Dringende oproep
Wij willen jullie vragen om ook een klein oogje in het zeil te houden op onze banen. Ons toegangshek is aan de linkervoorzijde licht verbogen waardoor mensen (wij noemen hier bewust geen leden) het toch niet kunnen laten om stiekem te gaan spelen. Aanvankelijk werd dit gedaan op baan 7 en 8. De gemeente heeft inmiddels een slot op de deur gehangen. Desondanks gingen mensen alsnog over de hekken klimmen om te spelen. Daarnaast hebben anderen baan 3 en 6 'ontdekt'. Deze banen zijn totaal niet klaar zijn om op te spelen en worden nu volledig kapot gelopen. Dit kan en mag uiteraard niet gebeuren.
Dus als je in de buurt bent van ons sportpark, dan zouden wij het zeer op prijs stellen dat je even kijkt of er mensen op de banen staan. Stuur ze dan alsjeblieft weg. Op het moment dat wij weer de banen op mogen, hebben wij daar allemaal plezier van. Bij voorbaat dank!

Je kunt wel thuis blijven oefenen!
Uiteraard moeten we wel blijven oefenen (maar dus niet op de banen) om zo snel mogelijk weer in vorm te zijn. Daarom vind je hieronder een aantal filmpjes waarmee iedereen fit kan blijven of anderszins met tennis bezig blijft.

Als jullie andere suggesties hebben, dan horen we dat graag via info@amvjtennis.nl. Wie weet staat jouw tip dan ook op de site en in de ClubApp. We publiceren uiteraard alleen serieuze oefeningen en niet de al dan niet grappig bedoelde filmpjes die ook ruimschoots op het internet in omloop zijn. 

Roger Federer oefent thuis tegen de muur en daagt je uit https://www.youtube.com/watch?v=GenXgrHPpUQ

How to practice tennis at home
https://www.youtube.com/watch?v=ZAOluI_NEj4

Off the court tennis drills
https://www.youtube.com/watch?v=AVx7qLZQaRQ

5 Ways to improve your tennis at home
https://www.youtube.com/watch?v=M6gmO7ejtL4

Tennis Footwork - 5 Drills To Improve At Home
https://www.youtube.com/watch?v=1XSy4Buhk50

7 Weird Tennis Rules
https://www.youtube.com/watch?v=9icrafpg7l0

Warming-up Tenniskids
https://www.youtube.com/watch?v=E5qo0ti9408

Wij hopen jullie gauw weer op de banen te zien. Blijf ondertussen voorzichtig en gezond!

Met vriendelijke groet,
Bestuur AMVJ Tennis

Ledenpas 2019 blijft geldig in 2020!