• darkblurbg
    AMVJ Tennis
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Peter van den Dungen benoemd als nieuwe voorzitter

Gepubliceerd op: 30-05-2019

Het verheugt ons zeer dat de voorgestelde benoeming van Peter van den Dungen als nieuwe voorzitter van AMVJ Tennis met algemene stemmen is goedgekeurd door de bijzondere Algemene Ledenvergadering van woensdagavond 29 mei.

Peter is de opvolger van Frank Helderman die met applaus werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren als bestuurslid en voorzitter van AMVJ Tennis. Peter gaat zich samen met het hele bestuur vooral richten op structurele groei van het aantal leden van AMVJ Tennis. Daarvoor wordt o.a. gekeken naar een intensievere samenwerking met de andere AMVJ verenigingen op Het Loopveld. In de buurten rondom ons sportpark zal ook de nodige publiciteit worden gemaakt.

Peter wil zich ook sterk maken voor meer actieve leden bij de diverse commissies van AMVJ Tennis. Er is o.a. behoefte aan ondersteuning van de Toernooicommissie en de Sponsorcommissie. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je je opgeven via secretaris@amvjtennis.nl.

Maar de beste reclame voor AMVJ Tennis zijn natuurlijk onze leden zelf! Ken jij mensen in je omgeving die graag willen gaan tennissen of bij een andere vereniging op een wachtlijst staan? Bij AMVJ is nog volop ruimte voor nieuwe leden, ook bij de jeugd.

Met de benoeming van Peter is het bestuur weer op volle sterkte. Naast Peter zijn dat Michel Lubbinge (penningmeester), Max de Vreede (secretaris), Jan de Vreede en Daan Voeten.

Bestuur AMVJ Tennis