• darkblurbg

De jeugd t/m 18 jaar mag weer buiten sporten bij AMVJ! Het gaat dan wel alleen om trainings- en lesactiviteiten onder leiding van een van onze tennisleraren. Vrij spelen is nog niet mogelijk.

Wij zijn natuurlijk blij met deze verlichting van de ‘Corona maatregelen’. Voorlopig kan er door de jeugd alleen gelest worden! Vrij spelen is niet mogelijk, omdat er dan vanuit AMVJ (zoals door de gemeente is voorgeschreven) geen begeleiding bij aanwezig kan zijn. Voor beide groepen jeugd zijn wedstrijden ook nog niet toegestaan. Daarom heeft de KNLTB de Voorjaarscompetitie voor junioren en senioren en de KIA Tenniskids vooralsnog verplaatst naar de dagen waarop anders de Najaarscompetitie zou zijn gespeeld.

Hoe gaan wij de groepslessen aanpakken?

We gaan vanaf maandag 4 mei met de jeugdlessen van start. Om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen, is de volgende procedure opgesteld.

Geef je op voor vrijdag 1 mei, 18.00 uur via dit formulier.

Je kunt je opgeven voor 16 of 32 groepslessen. De prijs voor 16 lessen is 175 euro en voor 32 lessen 262,50 euro (bij 32 lessen krijg je dus 2 maal per week les). 

Na inschrijving krijg je zo snel mogelijk te horen op welke dag en uur je bent ingedeeld. Uiteraard houden wij er bij de indeling rekening mee of er meerdere kinderen uit een gezin les hebben. Verder gaan wij ervan uit dat de groepslessen (16 keer of 32 keer) ook doorgaan na de zomervakantie. 

Welke uren en banen zijn gereserveerd voor groepslessen?
De jeugd t/m 12 jaar krijgt les op de banen 1 en 3. Op die manier kan iedereen op de juiste manier afstand houden van elkaar.

Dinsdag 16.00-19.00          Jack
Woensdag 16.00-18.00       Carli
Donderdag 16.00-19.00      Jack
Vrijdag 15.30-17.30           Carli

De trainers passen hun trainingsvormen aan de afstandsregels aan. Dat betekent o.a. dat zij tijdens de lessen minimaal 1,5 meter afstand houden, dat de kinderen geen ballen met de handen mogen aanraken (advies hierin is 1 plastic handschoen dragen) en dat de leraren de banen vegen.

Hoe gaan wij de individuele lessen regelen?
Als je alleen individuele lessen neemt (of aanvullende lessen naast de groepslessen), dan moeten hierover aparte afspraken met Jack en Carli zelf worden gemaakt. Let op: er kan niet op alle uren van de week worden gelest, omdat wij er rekening mee houden dat ook onze senioren leden straks ook weer de baan op mogen. De baanindeling voor de lessen kan dan weer veranderen.

Wat kun je zelf doen om veilig te sporten?

  • Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.
  • Volg altijd de instructies van de leraar op.
  • Houd je aan de aangegeven looproutes.

  • Neem je eigen bidon met water en een handdoek mee. Je kunt ook een handschoen dragen om de ballen mee te rapen.
  • Ga voor het sporten thuis naar het toilet. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar aan.
  • Ga op en naast de baan niet dicht bij elkaar zitten (bankje of stoelen) of staan.
  • Geef geen high fives.
  • Wissel van baanhelft altijd met de klok mee.
  • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

Kijk ook welke algemene maatregelen van kracht zijn om veilig te kunnen sporten op ons sportpark.