• darkblurbg
    AMVJ Tennis
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Beste AMVJ-er,

Jullie kunnen je weer inschrijven voor de Voorjaarscompetitie 2019 door het bijgaande formulier uit te printen, volledig in te vullen en op te sturen naar: Anita en Coos van Meurs, Leonardostraat 4 huis 1077EV AMSTERDAM; of te mailen, ingevuld en wel, naar: competitie@amvjtennis.nl. Bekijk voor je inschrijft ook goed het overzicht van de (nieuwe) competitievormen in 2019.

De inschrijfformulieren moeten uiterlijk zijn ingeleverd op 15 december 2018.

De competitiebijdrage per team is in overleg met het bestuur vastgesteld op € 50,- . (exclusief de bijdrage voor de ballen; excl. eventuele competitietraining). 

Het blijft belangrijk dat iedereen zich persoonlijk aanmeldt voor de competitie. NB: zonder inschrijfformulier geen recht op spelen.

Als je een bepaalde teamsamenstelling in gedachten hebt, overleg dan van tevoren met elkaar. Vul pas daarna het formulier in, zodat wij (of collega speler/speelsters) niet voor verrassingen komen te staan. Het blijft uiteraard ook mogelijk om je individueel of met 1 of 2 aspirant teamgenoten aan te melden. Waarschijnlijk zullen zich teams aanmelden die nog enkele spelers/speelsters nodig hebben. Leden die zich individueel aanmelden zullen dan ook zo veel als mogelijk, uiteraard  in overleg en rekening houdend met je speelsterkte, bij een team geplaatst worden dat krap bezet is.

Het opsturen van het formulier is ook dit jaar geen garantie voor plaatsing, maar we zullen proberen zoveel mogelijk teams op de voorkeursdatum in te delen.

De indeling van teams over de voor AMVJ beschikbare plekken per categorie gebeurt uitsluitend op basis van de teamsterkte. Deze wordt door ons bepaald aan de hand van de ranking van de vier sterkste spelers per team (mits uiteraard het inschrijfformulier is ontvangen).

Hierbij geldt de sterkte zoals die op de individuele spelerspas voor het seizoen 2019 staat vermeld.

We proberen natuurlijk daarbij zoveel mogelijk mensen naar wens in te delen.

We gaan ervan uit dat je je uiterste best doet om daadwerkelijk alle wedstrijddagen te spelen. Als je van tevoren weet, dat je op bepaalde speeldagen niet beschikbaar bent, probeer dan TIJDIG zelf in overleg met je team een invaller te vinden. Stel eventueel het team wat ruimer samen. Dit bespaart de captain (en ons) veel e-mailen en bellen.

Geef vervanging van buiten het team wel door aan de competitieleiding. Het is niet toegestaan meer dan éénmaal in te vallen in een hoger team, hoewel het begrip hoger nu wat ruimer is geformuleerd.

Verder zal de competitieleiding variabele begintijden hanteren, zowel op zaterdag als zondag. Op zondag is in principe voldoende ruimte, op de zaterdag zitten we naar verwachting wat krapper

Het is ook mogelijk om je op te geven als reservespeler. Afgelopen jaar is weer gebleken dat reservespelers hard nodig zijn! Het opgeven als reservespeler houdt geen verplichting in. Je kunt per e-mail benaderd worden of je op een bepaalde datum zou kunnen invallen. We streven er naar een zo groot mogelijk bestand van potentiële invallers te vormen om daarmee de aanvoerders te ondersteunen bij het zoeken naar vervangers.

Iedere speler/ster, die zich opgeeft voor de competitie, verklaart akkoord te gaan met de regeling betreffende het gebruik van de competitieballen. Eventuele boetes dienen door het team zelf te worden te worden voldaan.

Ook in 2019 zijn de competitietrainingen niet meer verplicht. Er wordt wel een mogelijkheid voor competitietrainingen aangeboden waarbij de eigen trainers (Carli, Jack en Sander) worden ingeschakeld. Graag vernemen we tijdig van jullie of er interesse is voor competitietrainingen in de weken voorafgaand aan de competitie.

Wijziging in competitievormen
In 2019 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd door de KNLTB. Het totaal aantal competitiesoorten is van 300 (landelijk) teruggebracht naar 90. Je kunt e.e.a. nalezen via deze PDF of via: www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/

Via deze website kun je ook doorklikken naar de wedstrijddata van de voorjaarscompetitie. Op deze link ook de informatie over invallen in een ander team c.q. het aanvragen van dispensatie.

NB: Door het samenvoegen van categorieën in 2019 zal de indeling plaatsvinden op basis van de huidige ranking van de teams.


Met vriendelijke groet,

Anita en Coos van Meurs