• darkblurbg
    Vrijwilliger worden? Graag! Neem contact op met het bestuur of via info@amvjtennis.nl

Bestuur

Per 25 februari 2017 is het bestuur van AMVJ Tennis als volgt samengesteld:

Frank Helderman, voorzitter, voorzitter@amvjtennis.nl

Vacature, secretaris, secretaris@amvjtennis.nl

Michel Lubbinge, penningmeester, penningmeester@amvjtennis.nl

Robbert Veltman, algemeen lid & ledenadministratie, ledenadministratie@amvjtennis.nl

Daan Voeten, algemeen lid

Lees het Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 3 februari 2016.

Hierbij doen wij nogmaals een dringende oproep om je beschikbaar te stellen voor de vacante bestuursfunctie van secretaris. Je kunt dan dit seizoen 'warmdraaien' als algemeen bestuurslid met de taak van secretaris. Op de volgende ALV word je dan officieel kandidaat gesteld als nieuw bestuurslid.

Lees het functieprofiel.


Commissies

Toernooicommissie: Elmy Buijs + 2 vacatures, toernooicommissie@amvjtennis.nl

Competitieleiding: Coos & Anita van Meurs, competitie@amvjtennis.nl

Kascommissie: Fred Kruikemeier, Fred Smit & André Kampstra

Redactiecommissie: Nora Kouwenhoven & Henk Stoffels

AMVJ Open Toernooi: Vacatures


Info 

Algemene informatie over AMVJ Tennis, info@amvjtennis.nl