• darkblurbg
    Daglid 125 euro. Volledig lid 190 euro. Studenten 125 euro. Jeugd 100 euro.

Wij begroeten je graag als nieuw lid van Tennisvereniging AMVJ. Wij hebben geen wachtlijst en ook geen ballotagecommissie. Integendeel, wij vinden het leuk als zoveel mogelijk verschillende mensen met plezier tennissen bij AMVJ. Iedereen die zich aan de baanregels en het huishoudelijk reglement van onze vereniging houdt, is en blijft welkom.

Je kunt bij ons zowel recreatief als competitief tennissen. Door het jaar heen organiseren wij diverse toernooien. Woensdagavond is Tossavond; een leuke manier om snel andere leden te leren kennen en samen te tennissen.

Om lessen te kunnen volgen dient men lid te zijn van de vereniging. Voor de jeugd bieden wij groepslessen aan. Senioren spreken zelf hun lessen af met een van de tennisleraren.

Hoe kan ik lid worden? How do I become a member?

Aanmelden als lid dient altijd schriftelijk te gebeuren. Je kunt je aanmelden bij Robbert Veltman. Hij is bestuurslid en verantwoordelijk voor de Ledenadministratie.

NIEUW: online inschrijven via de site van de KNLTB. Klik op deze link. Na aanmelding verwerken wij jouw lidmaatschap en ontvang je hiervan bericht. Helaas kun je nog geen pasfoto uploaden en ook nog niet je IBAN meegeven. LET OP: om lid te kunnen worden van AMVJ Tennis moet ook een SEPA machtiging tot automatische incasso van de contributie afgegeven worden. Dit formulier staat op pagina 2 van ons eigen aanmeldingsformulier.

Stuur het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier + een digitale pasfoto + het SEPA machtigingsformulier naar de Ledenadministratie,  ledenadministratie@amvjtennis.nl.

Please send your registration form together with a recent photo and a direct debit form to the address on the registration form. You can also scan/photographe the form and send it back to ledenadministratie@amvjtennis.nl.
After registrating your membership with the Dutch Tennis Association we will send your AMVJ membership card to your home address asap.

Wij verwerken je inschrijving zo snel mogelijk. Na aanmelding bij de KNLTB duurt het circa 2 weken voordat de ledenpas klaar is. Na betaling van de contributie sturen wij de ledenpas naar het huisadres. Geef daarom altijd je adreswijziging op als je gaat verhuizen. Geef wijzigingen in je e-mailadres of telefoonnummer ook altijd zo spoedig mogelijk door aan ledenadministratie@amvjtennis.nl.

Meer informatie: Robbert Veltman, ledenadministratie@amvjtennis.nl

 

Contributie 2018 (vastgesteld op 7 maart 2018)

Op de ledenvergadering van 7 maart 2018 zijn de volgende jaarcontributies senioren en junioren voor 2018 vastgesteld. 
Bij betaling via automatische incasso geldt een korting van 7,50 per contributiecategorie.
Voor gezinnen van 3 of meer personen geldt een gezinskorting van 10%. Als gezin wordt gerekend 1 volwassene + 2 of meer kinderen OF 2 volwassenen + 1 of meer kinderen. Voorwaarde is dat alle gezinsleden woonachtig zijn op hetzelfde adres.

Regulier lidmaatschap senioren (volledig speelgerechtigd iedere dag van de week van 9-23 uur): 197,50 euro
Dag lidmaatschap senioren (speelgerechtigd van maandag t/m vrijdag van 9-18 uur): 132,50 euro
Studenten (op vertoon geldig bewijs van inschrijving): volledig speelgerechtigd iedere dag van de week, 9-23 uur: 132,50 euro
Jongeren van 13 tot 17 jaar* (volledig speelgerechtigd iedere dag van de week van 9-23 uur): 87,50 euro
Jongeren tot 12 jaar (speelgerechtigd iedere dag van de week van 9-18 uur): 87,50 euro
Slapend lid (geen speelrecht, wel lid van de KNLTB): 42,50 euro
Entreegeld (voor nieuwe leden): 22 euro
Bijdrage groepslessen jeugd (tot 17 jaar) voor 16 groepslessen: 135 euro
Boete wegens wanbetaling 50 euro
Verzuimboete bij betaling na 15 maart 2017 10 euro

*Bij het vaststellen van de contributiecategorie is de leeftijd van het lid op 1 januari leidend.

Indien niet per automatische incasso wordt betaald, kan de contributie na ontvangst van de contributiefactuur worden overgemaakt naar IBAN NL18 INGB 0696 6624 26 o.v.v. het factuurnummer. De uiterste betalingsdatum (zie Huishoudelijk Reglement op de website) is 15 maart 2017. Daarna geldt voor alle categorieën leden een verhoging van 10 euro wegens te laat betalen.

Bij betaling graag op de volgende zaken letten:
- Bij betaling voor meerdere personen tegelijk, graag duidelijk ieders factuurnummer vermelden.

Neem voor vragen over de contributie contact op met penningmeester@amvjtennis.nl

Lidmaatschap opzeggen?
Jammer, want we willen natuurlijk graag dat je lid blijft! Opzeggingen moeten altijd vóór 1 december van het lopende seizoen binnen zijn. Daarna loopt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar door.

Opzeggen bij voorkeur via e-mail naar: ledenadministratie@amvjtennis.nl. Je ontvangt een bevestiging per e-mail dat het lidmaatschap is opgezegd.

En anders schriftelijk naar:

Ledenadministratie Tennisvereniging AMVJ
Groenendaalstraat 24 huis
1058 LH Amsterdam