• darkblurbg
    Volledig lid 190 euro. Daglid 125 euro. Studenten 125 euro. Jeugd 80 euro.

Aanmelden gaat simpel!
Om lid te kunnen worden hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig voor jouw inschrijving als bondslid van de KNLTB, voor het aanvragen van een ledenpas van AMVJ Tennis, voor onze leden- en financiele administratie en voor de communicatie met onze leden via e-mail en/of onze Nieuwsbrief. Je kunt je foto en NAW gegevens naderhand zelf aanpassen via de KNLTB ClubApp (moet nog uitgerold worden door AMVJ). Informeer ons wel even als je jouw gegevens aanpast in verband met de communicatie via e-mail of telefoon.

In drie stappen lid van AMVJ Tennis.

-1- Schrijf je online in bij de KNLTB via deze link. Wij keuren de inschrijving goed. Daarna krijg je door de KNLTB een bondsnummer toegewezen en voeren wij jouw gegevens in onze financiele administratie in. Als je al lid bent van de KNLTB, houd je hetzelfde bondsnummer.

-2- Stuur een ingevuld en ondertekend SEPA formulier (als scan of foto) voor de automatische incasso van de contributie en eventueel (bij jeugdlessen) het lesgeld naar ledenadministratie@amvjtennis.nl. Deze gegevens worden opgeslagen in onze financiele adminstratie voor de facturatie en incasso van de jaarlijkse contributie, het entreegeld (nieuwe leden, eenmalig) en (alleen bij jeugdlessen) het lesgeld voor de groepslessen.

-3- Stuur ook een digitale pasfoto of selfie naar ledenadministratie@amvjtennis.nl. Je gezicht moet duidelijk herkenbaar zijn, de foto is nodig voor de ledenpas van AMVJ.

Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van je aanmelding. Binnen 2 weken wordt je ledenpas naar jouw huisadres gestuurd. Door lid te worden van AMVJ stem je in met de registratie van jouw persoonsgegevens en opname van jouw e-mailadres in het verzendbestand van onze Nieuwsbrief. Je kunt je altijd weer uitschrijven voor de Nieuwsbrief via de Unsubscribe button in de Nieuwsbrief.

Klik hier voor een overzicht van onze contributies. Voor studenten geldt een speciaal tarief.

Wij hebben geen wachtlijst en zeker geen ballotagecommissie. Iedereen die zich aan de huisregels houdt, is welkom.

Om lessen te volgen moet je lid zijn van de vereniging. Voor de jeugd bieden wij groepslessen aan. Senioren spreken zelf hun lessen af met een van de tennisleraren.

How do I become a member?

-1- Sign in via this link on the site of the Dutch Tennis Association KNLTB or this form (we prefer the link). You need to fill in some personal details, your address, etc. We need this information to register you as a member of AMVJ Tennis and to register your membership card. We also use this information for our communication via e-mail or telephone.

-2- Send a signed SEPA direct debit form for the direct debit of your membership fee (and possibly youth lessons) from your bank account. You can send it as a scan or photo to ledenadministratie@amvjtennis.nl. This information will be filed in our financial and membership administration.

-3- Send a photo or selfie to ledenadministratie@amvjtennis.nl. We need your photo for your membership card, please send a frontal face photo.

Within 2 weeks, you will receive your membership card at your postal address. For our membership fees, see below.

More information: Robbert Veltman, ledenadministratie@amvjtennis.nl

Contributie 2018 (vastgesteld op 7 maart 2018)

Op de ledenvergadering van 7 maart 2018 zijn de volgende jaarcontributies senioren en junioren voor 2018 vastgesteld. Bij betaling via automatische incasso (verplicht voor nieuwe leden) geldt een korting van 7,50 per contributiecategorie.
Voor gezinnen van 3 of meer personen geldt een gezinskorting van 10%. Als gezin wordt gerekend 1 volwassene + 2 of meer kinderen OF 2 volwassenen + 1 of meer kinderen. Voorwaarde is dat alle gezinsleden woonachtig zijn op hetzelfde adres.

Neem voor vragen over de contributie contact op met penningmeester@amvjtennis.nl

Bij automatische incasso krijg je 7,50 euro korting (direct debit =7,50 euro discount).

Regulier lidmaatschap senioren (volledig speelgerechtigd iedere dag van de week van 9-23 uur):
Full membership (you can play every day of the week from 9-23 hrs.)
197,50 euro
Dag lidmaatschap senioren (speelgerechtigd van maandag t/m vrijdag van 9-18 uur):
Day membership (you can play on Monday - Friday from 9-18 hrs.)
132,50 euro
Studenten (op vertoon van geldig inschrijvingsbewijs): volledig speelgerechtigd iedere dag van de week, 9-23 uur:
Students (send a copy of your student card): you can play every day of the week from 9-23 hrs.
132,50 euro
Jongeren van 13 tot 17 jaar* (volledig speelgerechtigd iedere dag van de week van 9-23 uur):
Youth members (younger than 17 years old on the 1st of January)
87,50 euro
Jongeren tot 12 jaar (speelgerechtigd iedere dag van de week van 9-18 uur): 87,50 euro
Slapend lid (geen speelrecht, wel lid van de KNLTB): 42,50 euro
Entreegeld voor nieuwe leden (eenmalig):
Entrance fee for new members (one-off)
22 euro
Groepslessen jeugd (tot 17 jaar) voor 16 groepslessen:
Youth lessons (16 lessons)
160 euro
Boete wegens wanbetaling 50 euro
Verzuimboete bij betaling na 15 maart 2017 10 euro

*Bij het vaststellen van de contributiecategorie is de leeftijd van het lid op 1 januari leidend.

Voor nieuwe leden is betaling via automatische incasso verplicht. Je krijgt dan 7,50 euro korting op het lidmaatschap.
Indien niet per automatische incasso wordt betaald, kan de contributie na ontvangst van de factuur worden overgemaakt naar IBAN NL18 INGB 0696 6624 26 o.v.v. het factuurnummer. De uiterste betalingsdatum (zie Huishoudelijk Reglement op de website) is 15 maart. Daarna geldt voor alle categorieën leden een verhoging van 10 euro wegens te laat betalen. Bij niet betalen van de contributie kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Bij betaling graag op de volgende zaken letten:
- Bij handmatige betaling altijd het factuurnummer vermelden (F0xxxx).
- Bij betaling voor meerdere personen tegelijk duidelijk ieders factuurnummer apart vermelden.

Lidmaatschap opzeggen?
Jammer, want we willen natuurlijk graag dat je lid blijft! Opzeggingen moeten altijd vóór 15 december van het lopende seizoen binnen zijn. Daarna loopt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar door.

Opzeggen bij voorkeur via e-mail naar: ledenadministratie@amvjtennis.nl. Je ontvangt een bevestiging per e-mail dat het lidmaatschap is opgezegd.

En anders schriftelijk naar:

Ledenadministratie Tennisvereniging AMVJ
Groenendaalstraat 24 huis
1058 LH Amsterdam