• darkblurbg
    AMVJ Tennis
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

AMVJ bestaat 100 jaar!

Gepubliceerd op: 12-02-2018

Nee, niet AMVJ Tennis, wel de 'grote AMVJ'. AMVJ is begonnen als een vooruitstrevende sociale beweging in Amsterdam die nieuwkomers een plek wilde geven en hen de mogelijkheid bood om anderen te ontmoeten. AMVJ Fonds en AMVJ Sport willen samen hun eeuwfeest vieren met een groot sport- en cultuurfestival op 14-15 juli op het sportpark Het Loopveld. Een unieke mogelijkheid om AMVJ en haar sporten aan een breed publiek te tonen. We zoeken op korte termijn AMVJ-leden die mee willen denken en werken aan de invulling en organisatie van het , sportieve deel, van het festival. (Lees verder.)

AMVJ bestaat 100 jaar!

AMVJ is begonnen als een vooruitstrevende sociale beweging in Amsterdam die nieuwkomers een plek wilde geven en hen de mogelijkheid bood om anderen te ontmoeten. Ooit ging het om jonge mannen die van heinde en ver kwamen, inmiddels is de J van Jongemannen vervangen voor Jongeren (en sporten mensen van alle leeftijden bij AMVJ).

De huidige ambities van AMVJ worden vormgegeven door het AMVJ Fonds en de vereniging AMVJ Sport. AMVJ Sport is een koepelvereniging voor acht AMVJ-sportclubs in Amsterdam en Amstelveen, met in totaal zo’n 3.300 sporters. Zij beoefenen basketbal, golf, hockey, tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal en schaatsen onder de vlag van AMVJ.

AMVJ Fonds en AMVJ Sport willen samen hun eeuwfeest vieren met een groot sport- en cultuurfestival. Dit AMVJ-Eeuwfestival wordt gehouden op 14-15 juli op het sportpark Het Loopveld in Amstelveen, de thuisbasis van de meeste AMVJ-sportverenigingen. We werken aan een tweedaags festival vol sport- en cultuuractiviteiten voor alle leeftijden, omlijst door optredens op twee podia en met eet- en drinktentjes op het terrein (bij voorkeur duurzaam, maar ook betaalbaar). Het AMVJ-festival zal in het teken staan van verbinding tussen Amsterdam toen en Amsterdam nu. Old Amsterdam verbinden met New Amsterdam.

Iedereen is er welkom. De leden van de AMVJ-sportverenigingen, iedereen die betrokken is geweest bij de door AMVJ Fonds gefinancierde projecten, maar ook buurtbewoners en andere belangstellenden.

 Alle sportverenigingen zullen zich op het festival presenteren met een eigen activiteit. Maar ook het AMVJ Fonds wil graag laten zien waar het voor staat en welke mooie initiatieven door ons worden ondersteund.

We vragen daarom aan alle sportverenigingen, en in het bijzonder die op sportpark Het Loopveld zijn gevestigd, om met elkaar  invulling te geven aan het sportieve deel van het festival. Het idee is om op vrijdag 13 juli een sportprogramma aan te bieden aan basisschoolleerlingen (6,7 en 8e groep) waarbij de 8 door AMVJ aangeboden sporten op een leuke en uitdagende manier worden aangeboden. Dit programma wordt aangevuld met een aantal activiteiten van meer culturele aard, waarbij waar mogelijk gebruik gemaakt zal worden van de aanwezige infrastructuur voor het festival op 15 juli.. Binnen deze globale opzet is nog veel ruimte om eigen inbreng te leveren.

Op 15 juli zou dit sportieve aanbod, al of niet in een aangepaste vorm, ook beschikbaar zijn voor de  bezoekers van het festival (leden, familieleden, overige bezoekers).

Al met al biedt het festival een unieke mogelijkheid om AMVJ en haar sporten aan een breed publiek te tonen.

Wat is er op korte termijn nodig?

We zoeken op korte termijn AMVJ-leden die mee willen denken en werken aan de invulling en organisatie van het , sportieve deel, van het festival. Hiervoor zal een commissie “AMVJ 100 jaar Sport” worden ingesteld.

Geïnteresseerden kunnen zich voor deelname of nadere informatie melden bij Coos van Meurs: voorzittersport@amvj.nl

Inmiddels is er een productieleider aangetrokken die leiding gaat geven aan de uitvoering van het festival.

 

Het bestuur van AMVJ Sport en de festivalcommissie.